xbox-zone

Strefa dla graczy
Facebook jako źródło informacji

Większość ludzi postrzega media w dość tradycyjny sposób. W myśl konwencjonalnego toku myślenia, do tej grupy możemy zaliczyć telewizję, prasę czy radio. Współcześnie za ważne źródło informacji uznawany jest także Internet. Warto jednak pamiętać, że istotne w nim są nie tylko portale informacyjne. Facebook również uznawany jest przez specjalistów za rodzaj nowoczesnego medium. Przede wszystkim dobrze jest zwrócić uwagę na to, że wiele osób, szczególnie młodych, uznaje Facebook za podstawowe źródło wiedzy o świecie.

Faktycznie, nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że można znaleźć tutaj całe mnóstwo istotnych treści. Profile na Facebooku posiadają dziś wszyscy, w tym także przedstawiciele tradycyjnych mediów. Problemem jest jednak to, że w tak ogromnym natłoku komunikatów trudno jest precyzyjnie wyselekcjonować to, co faktycznie posiada jakąś wartość poznawczą. Facebook w procesie zdobywania informacji o światowych wydarzeniach bez wątpienia może być przydatnym medium. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich współczesnych mediów, warto konfrontować uzyskane za jego pośrednictwem informacje także z innymi źródłami. Pomoże to uniknąć wyciągania fałszywych wniosków.

https://psmm.pl/oferta/monitoring-internetu www.janina.rybnik.pl